Przeskocz do treści

CV

Dane kontaktowe:

dr hab. Marek Ćwiklicki
prof. nadzw. UEK
Zakład Zarządzania Organizacjami Publicznymi
Katedra Administracji Publicznej
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
tel. +48 12-2935963, fax. +48-122935051
e-mail: marek.cwiklicki#uek.krakow.pl (replace # with @)
www: cwiklicki.uek.krakow.pl

 

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-5298-0210

ResearchGate

 Edukacja

1997 - Master of Business Science Administration, Baltic Sea Management Academy, Gotland College of Higher Education, Stockholm University, Sweden
1998 - magister, Kierunek: Zarządzanie i Marketing, Specjalność: Zarządzanie Firmą, Akademia Ekonomiczna w Krakowie (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
1998 - magister, Kierunek: Ekonomia, Specjalność: Gospodarka i Administracja Publiczna, Akademia Ekonomiczna w Krakowie (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
2003 - doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu
2012 - doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu

Zatrudnienie na uczelni

1998-2003, asystent, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
2003-05.2014, adiunkt, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
06.2014-nadal, profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Współpraca z otoczeniem gospodarczym

2000-2010, trener, konsultant, TQMsoft
2005-2006, trener, Centrum Organizacji Szkoleń Menedżerskich
2006-2007, członek i sekretarz Rady Nadzorczej, MARR S.A.
2004-2011, trener, doradca organizacyjny, współwłaściciel, Konsylium. Zespół Doradców Organizacyjnych
03.2012 - 06.2014, Prezes Zarządu Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej
06.2015-05.2017, Przewodniczący Rady Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej

Aktualnie pełnione funkcje:

 • członek Rady Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (11.2016-)
 • członek Academic Executive Committee International Academy of Business and Economics - IABE (2015-2016, 2017)
 • członek Rady Programowej FOM Research Centre for Corporate Social Responsibility (od 06.2015)
 • członek Rady Ośrodka Badań Europejskich im. Józefa Retingera (2016-2020)
 • Kierownik Zakładu Zarządzania Organizacjami Publicznymi, Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (0d 2.2017)

Pełnione funkcje:

 • członek Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (2012-2016)
 • członek Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (12.2013-11.2016)
 • Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ds. Ośrodka Badań Europejskich (11.2014-09.2016)

Staże zagraniczne

09.2011 - visiting lecturer at Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania, course: Infonomics, grant from the Erasmus Program.
06.2012 -visiting lecturer at Faculty of Business and Economics, University of Maribor, Slovenia, CEEPUS Program.
09.2013 - visiting lecturer at Business Faculty, Babes-Bolyai University, Romania, course: World Class Manufacturing, grant from the Erasmus Program.
05.2017 - visiting lecturer at Plymouth University, UK, course: Business Models for Social Entrepreneurs, grant from the Erasmus Program.
04.2017-06.2017, visiting professor, University of Foggia, Italy
05.2018 - visiting lecturer at Nagasaki University, Japonia, course: Polish Experience in Measuring Social Added Value, grant from the Erasmus Program.

Członkostwo w organizacjach:

 • Towarzystwo Naukowej Organizacji i Kierownictwa (TNOiK) - od 1998
 • Association for Information and Image Management - Basic Member, od 2000.
 • American Society of Quality (ASQ) - Associate Member od 01.2010 do 01.2011
 • European Academy of Management (EURAM) od 11.2010
 • European Group for Organizational Studies (EGOS) od 01.2012

Udział w komitetach redakcyjnych:

Recenzent w czasopismach naukowych

 • "Ekonomia Społeczna" ISSN 2081-321X
 • "Nauki o Zarządzaniu" ISSN 2080-6000
 • "Organizacja i Kierowanie" ISSN 0137-5466
 • "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" ISSN 1899-3192
 • "Przegląd Organizacji" ISSN-0137-7221
 • "Sinergie, Italian Journal of Management" 0393-5108
 • „Zarządzanie i Finanse” ISSN 2084-5189
 • "Zarządzanie Publiczne" ISSN 1898-3529
 • "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie" ISSN 1506-2635

Udział w komitetach i radach naukowych konferencji

 • IABE-2013 Orlando - Winter Conference of International Academy of Business and Economics, March 15-17, 2013, Orlando, Florida, USA
 • 2nd International Scientific Conference, Contemporary Issues in Business, Management and Education ‘2013, November 14-15, 2013, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania
 • 3rd International Scientific Conference, Contemporary Issues in Business, Management and Education ‘2014, November 13-14, 2014, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania
 • 4th International Scientific Conference, Contemporary Issues in Business, Management and Education ‘2015, November 12-13, 2015, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania
 • 5th International Scientific Conference "Contemporary Issues in Business, Management and Education", May 11-12, 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania

Zainteresowania naukowe

 • Metodologia organizacji i zarządzania
 • Metody badawcze w naukach o zarządzaniu
 • Zarządzanie publiczne, zarządzanie w administracji publicznej
 • Współczesne metody i koncepcje organizacji i zarządzania
 • Historia myśli organizatorskiej
 • Zarządzanie informacją i komunikacją
 • Informatyka w zarządzaniu

Dyżury i harmonogram zajęć

e-uczelnia.uek.krakow.pl

Publikacje

Autor i współautor ponad 200 artykułów i prac naukowych (lista publikacji »).

Dydaktyka

dydaktyka-mind-map2

Prowadzi bądź prowadził zajęcia na wszystkich rodzajach studiów (dzienne, zaoczne, podyplomowe) o następującej tematyce:

 • podstawy organizacji i zarządzania
 • metody organizacji i zarządzania
 • współczesne koncepcje zarządzania
 • rozwój naukowego zarządzania
 • zarządzanie projektami
 • jakościowe rozwiązywanie problemów zarządzania
 • fundusze unijne
 • konsulting w pozyskiwaniu funduszy UE
 • zarządzanie informacjami
 • procesy informacyjne w zarządzaniu
 • metody zarządzania informacjami
 • systemy workflow
 • zarządzanie zasobami elektronicznymi informacyjnymi (Enterprise Content Management)
 • zarządzanie kadrami
 • organizacja i zarządzanie
 • zarządzanie strategiczne

Seminarium

Tematyka prac dyplomowych, magisterskich i doktorskich: metodologia nauk o zarządzaniu, organizatoryka, teoria organizacji, historia myśli organizatorskiej w kraju i na świecie, ewolucja, adaptacja, rozwój i wdrożenie współczesnych koncepcji i metod zarządzania w różnych obszarach i funkcjach organizacji (np. kadry, produkcja, usługi, wymiar strategiczny i operacyjny, planistyczny, innowacyjność, zarządzanie: projektami, procesami, zmianą, itp.), zarządzanie informacjami i komunikacją, infonomika, technologia informacyjno-komunikacyjna wspomagająca zarządzanie, Enterprise Content Management, zarządzanie jakością (np. TQM, normy ISO, CAF)
w: przedsiębiorstwach prywatnych, organizacjach pozarządowych, administracji państwowej i samorządowej.

Opiekun Koła Naukowego Konsultingu (2006-2013).

Odznaczenia, nagrody i wyróżnienia

 •   2013 - Wyróżnienie dla zespołu badawczego w składzie M. Ćwiklicki, K. Tarnawska, J. Rosiek za udział w konkursie sesji plakatowej w ramach konferencji RESEARCH 2013 Wyzwania profesjonalizacji zarządzania projektami badawczo-naukowymi w jednostkach naukowych w 19.02.2013, Nadający: inna organizacja (osoba) krajowa
 •  2013 - Wyróżnienie dla najlepszego wykładowcy na studiach podyplomowych Ekonomia Społeczna, w ocenie Słuchaczy dziewięciu edycji studiów podyplomowych Ekonomia Społeczna organizowanych przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej UEK w ramach projektu "Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • 2015 - wyróżnienie dla wykładowcy na studiach podyplomowych Zarządzanie w Administracji Publicznej organizowanych przez MSAP UEK w roku akademickim 2014/2015 za profesjonalne prowadzenie zajęć z przedmiotu "Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej", miłą atmosferę i umiejętność zaciekawienia słuchaczy potwierdzone najwyższą oceną uzyskaną w rankingu Wykładowców studiów ZAP 2014/2015,
 • 2013 - nominacja do Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • 2009, Brązowy Medal za Długoletnią Służbę nadany przez Prezydenta Polski
 • Nagroda Rektora UEK w Krakowie za zespołowe osiągnięcia w dziedzinie naukowej I stopnia (2000)
 • Nagroda Rektora UEK w Krakowie za zespołowe osiągnięcia w dziedzinie naukowej II stopnia (2010)
 • Nagroda Rektora UEK w Krakowie za indywidualne osiągnięcia w dziedzinie naukowej I stopnia (2012)
 • Nagroda Rektora UEK w Krakowie za indywidualne osiągnięcia w dziedzinie naukowej II stopnia (2005, 2008, 2009, 2010, 2016)
 • Nagroda Rektora UEK w Krakowie za indywidualne osiągnięcia w dziedzinie naukowej III stopnia (2006, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015)

Współpraca z praktyką

Współpraca z instytucjami konsultingowymi w zakresie szkoleń i doradztwa dotyczących wdrażania metod zarządzania w organizacjach typu profit i non-profit oraz w projektach racjonalizatorskich w różnych sferach organizacji i zarządzania - zobacz: Projekty badawcze.